Spółka Mieszkaniowa ,,Pogórze” Sp. z o.o. jako deweloper istnieje od 2003 r.

W biurze przy ul. Chmieleniec  2B/LU 10  w Krakowie można zapoznać się z wszystkimi dokumentami związanymi z prowadzoną przez Spółkę działalnością (KW, pozwolenie na budowę, wyciąg z rejestru gruntów, odpis KRS i in.). W biurze można uzyskać doskonałą i fachową pomoc przy zakupie mieszkania - informacje na tematy prawne, techniczne oraz administracyjno-mieszkaniowe.

Proponujemy dogodne warunki finansowania w systemie ratalnym, gotówkowym i kredytowym. Stawiamy na tradycyjną myśl technologiczną i staranne wykonanie, które gwarantują wysoką trwałość konstrukcji i estetykę na europejskim poziomie. Spółka Mieszkaniowa "Pogórze" Sp. z o.o. współpracuje w zakresie generalnego wykonawstwa z renomowanymi i uznanymi firmami budowlanymi.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorstw KRS 0000171022, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia -Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 675-12-96-429 REGON: 356739070 Kapitał zakładowy- 300.000,00 zł